Yangi

Ion birikmalarining ta'rifi

Ion birikmalarining ta'rifi

Ionli birikma ta'rifi: Ionli birikma ionlarning elektrostatik kuchlar orqali birlashishi natijasida hosil bo'lgan birikma.

Misollar: Stol tuzi NaCl, ionli birikma. Yana bir misol, kumush yodid, AgI.